Společná kandidatura DGC Beskyd Frenštátsko, CVČ Astra Frenštát p. R. a proDiscgolf.cz

Úvodem

Tento dokument vznikl ve spolupráci DGC Beskyd; ASTRA, CVČ; obchodu proDiscgolf.cz; obce Trojanovice a města Frenštát. Jeho cílem je informování široké discgolfové veřejnosti o naší vizi ohledně pořádání Mistrovství České republiky v discgolfu juniorů 2024 v termínu 15. až 16. června 2024 na našem hřišti – Rekovicích.

O rekovickém hřišti a jeho layoutech

Discgolfové hřiště Rekovice situované v krásném prostředí podbeskydských Horeček vzniklo v srpnu 2016 jako kratší technická 10jamka. Náš klub se o něj stará díky spolupráci s obcí Trojanovice od roku 2021. Postupně jej vlastními silami rozšiřujeme a upravujeme tak, aby na jaře 2024 byl hotový finální „červený 18jamkový layout“ ideální především pro mírně až středně pokročilé hráče. Abychom zůstali věrni také původnímu hřišti a celé řadě návštěvníků z řad široké veřejnosti, tak již vznikl také přístupnější „modrý 9jamkový layout“ určený pro rekreační hráče a rychlou hru.

O DGC Beskyd

Discgolf Club Beskyd Frenštátsko jsme založili v srpnu 2021 ve skupince čtyř kamarádů. Náš klub se však každým rokem rozrůstá a na podzim 2023 už sdružujeme na tři desítky discgolfistů (včetně devíti juniorů) z Frenštátska i okolí. Naši dospělí členové jsou z většiny rekreační hráči, pro které je discgolf především zábavou. Od toho se odráží také naše turnaje, které organizujeme hlavně s tím cílem, aby si z nich účastníci odnášeli příjemné emoce spojené s discgolfem. Tradičně pořádáme tři velké turnaje, oblíbenou letní ligu, řadu tematických akcí (svítící, puttovací, turnaj dvojic atp.) a workshopů.

Proč právě u nás

 • Při rozvoji Rekovic se zaměřujeme na to, aby jejich náročnost zůstala především v technické hře a potřebě přesných spíše než dlouhých hodů („Nejsme Emporia, jsme Maple Hill“). S cílovou délkou hřiště cca 1300 až 1400 metrů neplánujeme pořádání turnajů na úrovni nejvyšší české ligy, avšak zdejší potřeba dobré technické hry a jamky s dostatečnou rozdílovostí na juniorské úrovni jsou ideální pro akci typu MČR juniorů. Také fakt, že na jamkách máme už teď více výhozišť pro dva layouty různé úrovně, nám přináší skvělý odrazový můstek pro tvorbu layoutů jednotlivých kategorií. Pro mladší děti budeme vycházet z modrého 9jamkového, pro starší zase z červeného 18jamkového layoutu.
 • Naše turnaje patří k nejnavštěvovanějším akcím (mimo nejvyšší ligy) v širokém okolí. Především Rekovice Open pořádané na jaře a na podzim jsou pak pravidelně zcela zaplněny a vítají vysoké množství juniorů. Snažíme se svou činností ukázat, že i lokální akce může být co do služeb pro účastníky na stejné (nebo i vyšší) úrovni než turnaje 2. a 1. ligy. Stejný závazek kvalitní přípravy akce a péče o závodníky můžeme nabídnout i při pořádání tohoto mistrovství.
 • Díky kooperaci se silnými a zkušenými spoluorganizátory (ASTRA, CVČ v čele s Michalem Greplem a proDiscgolf.cz v čele s Kryštofem Novákem) můžeme nabídnout vysokou úroveň i v těch aspektech, o které se budou starat oni (doprovodný program u Astry či propagace a prodej vybavení a medializace u proDiscgolfu). Dobré vztahy a velká podpora od obce Trojanovice a města Frenštát nám pak umožňuje využít zdroje obou obcí (centrem bude velký amfiteátr na Horečkách, obec Trojanovice zajistí posečení hřiště a oba starostové naši akci podpoří svou záštitou i její další propagací).
 • Skvělá spolupráce se samosprávami nám umožňuje akci více financovat z grantových zdrojů spíše než startovného. Snažíme se totiž, aby juniorů bylo co možná nejvíce a víme, že musí přicestovat i rodiče, jde tedy o finančně poměrně náročný turnaj. Z toho důvodu se snažíme peněženkám discgolfových rodin co nejvíce ulehčit, chceme udržet cenu startovného velmi nízko, ale také jim např. zajistit i levnější formy ubytování.
 • Silná lokální juniorská základna. Díky mnohaleté existenci discgolfového kroužku v ASTRA, CVČ hraje discgolf v širším okolí Frenštátu značné množství juniorů. Na turnajích Rekovice Open jich zpravidla vítáme kolem 12 (posledního turnaje Podzimní Rekovice Open 2023 se zúčastnilo hned 19 hráčů do 15 let, tedy cca 20 % startovního pole). Jak náš klub DGC Beskyd, tak další okolní kluby (především pak Moravian Gators v Novém Jičíně) také sdružují vyšší množství juniorů i juniorek.
 • Rekovice patří ve svém okolí k nejvíce oblíbeným hřištím. S postupným přepracováním hřiště a zlepšující se kvalitou i množstvím turnajů se návštěvnost Rekovic rapidně zvyšuje. Ačkoliv neleží v blízkém okolí větších měst a výrazná část návštěvníků jsou rekreační hráči, kteří nepoužívají discgolfové aplikace, tak v UDiscu aktuálně (listopad) atakujeme 2300 odehraných kol v roce 2023 a hodnocení hřiště se každým rokem zvyšuje (v současnosti je na hodnotě 4,6).

Zapojení organizátorů

 • DGC Beskyd: Kompletní příprava a úklid hřiště, administrativa spojená s turnajem a jeho financováním, zapisování skóre a doprovod herních skupin, občerstvení pro účastníky.
 • ASTRA, CVČ: Pomoc při plánování hřiště a organizaci akce, doprovodný program pro děti i dospělé, pomoc při zapisování skóre a doprovodu herních skupin.
 • proDiscgolf.cz: Pomoc s propagací akce, stánek s disky a vybavením na turnaji, zajištění prodeje „fundraiser“ disků, zajištění videí a fotografií z turnaje.

Aktuální plány ohledně rozpočtu

Díky plánovanému využití grantových financí chceme oproti předchozím ročníkům zvýšit rozpočet, ale nepřenášet tento fakt právě na mladé nadějné závodníky.

 S rozpočtem akce aktuálně cílíme zhruba k sumě 110 až 130 000 Kč s využitím následujících zdrojů:

 • cca 40 000 až 50 000 Kč sponzoring firmy Innova (zajištěno a potvrzeno ze strany proDiscgolfu)
 • cca 15 až 25 000 Kč startovné
 • cca 10 000 Kč sponzoring firmy ACZ MACHINERY s.r.o Petra Ryšánka (předjednáno s Petrem)
 • cca 5000 Kč páteční „fundraiser“ turnaj dvojic pro rodiče s dětmi
 • cca 20 000 až 40 000 Kč z grantů (obecní, krajské) na podporu sportovních akcí.

Celková výše grantů a případně dalších sponzorských darů (do cen, hráčských balíčků atp.) se však může podle zájmu sponzorů i samotných hráčů o turnaj dále zvyšovat.

Závěrem

Věříme, že jsme vám dostatečně nastínili naše motivace pro pořádání Mistrovství České republiky v discgolfu juniorů 2024, stejně tak jako prostředky, díky kterým máme ambice, aby se „naše“ mistrovství stalo tím historicky vůbec nejnavštěvovanějším s nejvyšší úrovní organizace a služeb pro závodníky. Pokud se nám o tom povedlo přesvědčit také vás, tak budeme moc rádi, když naši kandidaturu podpoříte. Byť o ní rozhodují především Výkonná rada a Soutěžně technická komise ČADG, tak právě podpora od nás všech „řadových“ členů je tím, co může pomoct nejvíce.

Za organizátory z DGC Beskyd, CVČ Astra a proDiscgolf.cz,
Adam, Michal a Kryštof


Text kandidatury ke stažení v PDF.